home  e-mail


 > AURELIUS   AKCE   HISTORIE KLÁŠTERA  >  VYUŽITÍ KLÁŠTERA  >  KRONIKA   FOTOGALERIE 
 > SMLOUVY   PENÍZE  >  KE STAŽENÍ   KONTO PIVOŇKA  
 
   
 

  V yužití kláštera po rekonstrukci :
 1. léčebné a rehabilitační zařízení,
 2. knihovna a kulturně-společenské centrum,
 3. související prostory.
Pro více informací čtěte dále v textu...
:: VYUŽITÍ KLÁŠTERA ::
V článku X. Darovací smlouvy mezi obcí Mnichov a občanským sdružením Aurelius je uvedeno, k jakým účelům bude využíván bývalý pivoňský klášter:

X.
Obdarovaný se zavazuje, že po dobu minimálně 25ti let nebude využívat objekt bez projednání a písemného souhlasu zastupitelstva obce Mnichov k jiným účelům, než k těm, které jsou obsaženy v záměru na využití objektu a které byly schváleny radou obce Mnichov současně s rozhodnutím o darování objektu. Jmenovitě se jedná o následující schválené účely:
 • ubytování a rekonvalescence dětí z oblastí, postižených válkou či přírodní katastrofou,
 • léčba a rekonvalescence fyzicky a mentálně postižených dětí, poúrazová rehabilitace, zklidňující terapie apod.,
 • ubytování, rekonvalescence, léčba a léčebná rehabilitace, a možnost práce na částečný či plný úvazek pro seniory,
 • terapeutické prostory (hypoterapie, artterapie a další terapeutické prostory a činnosti),
 • ekumenická a politologická knihovna, včetně archivu regionu, vydavatelství a nakladatelství,
 • semináře, přednášky, menší a střední konference, setkávání občanů apod.,
 • umělecká galerie, výtvarné dílny a ateliéry, výstavy, umělecká setkávání apod.,
 • řemeslné dílny (zejména keramická dílna, sklářská dílna, kovářská dílna a další),
 • zahradnická činnost,
 • hotelové ubytování pro zájemce o agroturistiku,
 • ekologické zemědělství,
 • výroba a prodej vlastních produktů a výrobků.
Rozšíření využití objektu nad rámec vyjmenovaných účelů může obdarovaný uskutečnit pouze po projednání a písemném souhlasu s tímto rozšířením zastupitelstva obce Mnichov. Písemný souhlas bude přílohou této smlouvy.


Budoucí využití bývalého pivoňského kláštera dělíme pro přehlednost do tří bloků:
 1. Léčebné a rehabilitační zařízení
 2. Knihovna a kulturně-společenské centrum
 3. Související prostory
Léčebné a rehabilitační zařízení
Ve spolupráci s mezinárodními humanitárními organizacemi bude pivoňský klášter poskytovat krátkodobé (10 - 20 dnů) i střednědobé (20 - 50 dnů) ubytování dětem z válečných oblastí, z oblastí postižených různými přírodními katastrofami, občanskými nepokoji a obecně z neklidných a nebezpečných oblastí. Děti zde budou mít možnost zažít (některé jistě poprvé v životě), že normální je žít v klidu, míru a bezpečí. Mohou zde být doléčeny, trávit zde pokojnou rekonvalescenci, nebo se prostě "jen" v bezpečí a klidu vyspat, hrát si s kamarády a celkově se zklidnit. Chceme umožnit, aby alespoň s některými dětmi mohl být jeden z rodičů nebo lidé, na které jsou zvyklé.

Prostory pro léčbu a rekonvalescenci budou také sloužit fyzicky a mentálně postiženým dětem a dětem po úrazech. Děti budou mít k dispozici například koupele, zábaly, neagresivní způsoby léčby, cvičební, masážní a rehabilitační prostory, jízdu na koních, zklidňující prostory, hřiště, umělecké a řemeslné dílny, kulturní prostory a podobně. S dětmi by měli mít možnost být zde ubytováni i jejich rodiče, nebo alespoň jeden z rodičů.

Kromě ubytování pro děti budou v pivoňském klášteře také kvalitní byty pro seniory, kterým chceme nabízet v klášteře zaměstnání. Velmi se nám líbí myšlenka, že o děti se budou starat také babičky a dědečkové.

Knihovna a kulturně-společenské centrum
Pivoň leží v regionu, kterým procházely dějiny, občas s pořádným lomozem. V některých případech snad ani nelze říci, že by zde dějiny "procházely", ony přímo "prošly těžkým krokem". Následky těžkého kroku dějin jsou v bývalém pivoňském klášteře i okolí patrny dodnes. Shromažďování dokumentů, knih, studií, písemných a obrazových památek, záznamů i vzpomínek bude sloužit ekumenická a politologická knihovna a archiv regionu. Písemnosti budou shromažďovány jednak s přihlédnutím k historii regionu, ale současně - neboť region samozřejmě nelze oddělit od území státu a celého kontinentu - také k historii soužití národů, národností, náboženství atd. v celé Evropě.

Veškeré materiály budou nejen shromažďovány a tříděny, ale také zpracovávány a postupně vydávány v knižní nebo elektronické podobě. Dále se k těmto tématům budou v aule a dalších prostorách pivoňského kláštera konat semináře, přednášky, menší či střední konference, setkávání občanů apod.

Další využití
Dětem, babičkám, dědečkům i dalším "klášterníkům", hostům a návštěvníkům budou sloužit jednak řemeslné a umělecké dílny, zejména keramická dílna, dřevařská dílna, kovářská dílna, sklářská dílna, a dále rovněž malířský atelier, umělecká (především obrazová a fotografická) galerie a okrasná a meditační zahrada.

Klášter poskytne také solidní ubytování zájemcům o krásnou přírodu na klidném a čistém místě; lidem, kteří přijedou na rekreaci do pivoňského kláštera kvůli kráse místa, objektu a s vědomím, že každá koruna, kterou zde utratí, bude sloužit potřebným lidem.

 
 
 
copyright 2002