home  e-mail


 > AURELIUS   AKCE   HISTORIE KLÁŠTERA   VYUŽITÍ KLÁŠTERA   KRONIKA   FOTOGALERIE 
 > SMLOUVY   PENÍZE  > KE STAŽENÍ  KONTO PIVOŇKA: 550 555 / 2400  
 
   
   
  ::   FOTOGRAFIE 2002    ::
 
 • Jak jsme ho našli
 • Jak jsme ho zachraňovali roku 2003
 • Jak jsme ho zachraňovali roku 2004
 • Ze společenského života
 •     
   
  Při natáčení reportáže o pivoňském klášteře - Martina Kociánová s místostarostou Štěpánem Zemkem
  Hromada suti na nádvoří a rozpadající se štít kostela
  Hromada suti na nádvoří kláštera
  Nádvoří kláštera vypadalo vskutku strašně
  Na této nosné zdi stojí klášter - zdálky za stromy zeď nevypadala hrozivě
  Nosná zeď se stále rychleji sesouvala - vpravo jasně viditelné
  Do konce roku 2002 se podařilo položit krytinu na jižní křídlo polovinu východního křídla a západní
  Střechy jižního a východního křídla - krytina byla jen málokde většinu střech kryla pouze lepenka
  Střechy jižního a východního křídla byly na konci roku 2002 pokryty ale nádvoří stále připomínalo smetiště
  Východní křídlo mělo zatím jen zpoloviny krytinu a opravené krovy
  Nosné pilíře ve východním křídle těsně před rozpadem
  Opravený krov v polovině východního křídla kláštera
  Střecha kostela samá díra
  Pozůstatek po JZD - z jedné místnosti byla nádrž na melasu
  Socialistický realismus-pozůstatek po armádě v refektáři

   
   
   
  copyright 2002