home  e-mail


 > AURELIUS   AKCE   HISTORIE KLÁŠTERA   VYUŽITÍ KLÁŠTERA   KRONIKA   FOTOGALERIE 
 > SMLOUVY   PENÍZE  >  KE STAŽENÍ  KONTO PIVOŇKA  
 
   
   
  ::   AURELIUS A TELEVIZE PRIMA  ::
 
sdružení Aurelius

Vážení a milí přátelé,

dovolte nám, prosím, požádat Vás o pomoc dětem a seniorům; o pomoc při záchraně a rekonstrukci neobyčejně vzácné kulturní památky, bývalého augustiniánského kláštera v obci Pivoň u Domažlic. Klášter po své rekonstrukci bude sloužit jako léčebné a rehabilitační středisko pro postižené děti, jako azyl pro děti z válečných či nebezpečných oblastí nebo oblastí zasažených přírodní katastrofou. Bude zde také zřízeno hezké a příjemné ubytování pro babičky a dědečky, kteří zde najdou domov a také práci s dětmi a pro děti. V jiné části objektu někdejšího pivoňského kláštera bude zřízena knihovna a archiv, jež budou tématicky zaměřeny zejména na historii, současnost a budoucnost soužití evropských národů, národností a náboženství. Budou zde pořádány semináře, přednášky, setkávání lidí, výstavy, koncerty a další kulturní a společenské akce. Součástí rekonstruovaného objektu budou také například hřiště pro děti, umělecké a řemeslné dílny, obrazová a fotografická galerie, meditační zahrada a další okrasné, umělecké, rehabilitační a léčebné prostory.

Pomozte nám, prosím, zachránit vzácnou historickou a kulturní památku a proměnit ji ze smutného, chátrajícího komplexu domů na místo uzdravování, krásy a radosti.
Děkujeme Vám za pomoc všem těm, kteří si bez Vaší laskavosti pomoci nemohou.

Za Aurelius, občanské sdružení pivoňského kláštera

Ladislav Henek (předseda)


televize Prima

Televize Prima považuje projekt na záchranu, rekonstrukci a následné využití bývalého augustiniánského pivoňského kláštera a proměnu na "dům plný dětí" za velmi záslužnou a pozitivní humanitární činnost.

Projekt, jenž zajistí jednak záchranu výjimečné kulturní památky, a po rekonstrukci také využití objektu k humanitárním účelům, si bezesporu plně zaslouží podporu TV Prima. Využití rekonstruovaného prostoru někdejšího kláštera Pivoň například jako místa, kde nalezou útočiště děti z oblastí postižených ozbrojenými konflikty, je zcela ojedinělým projektem v celé České republice. Jedinečnost mu dodává i spojení azylového dětského domova s domovem pro seniory.

Jsme přesvědčeni, že soužití několika generací v tomto unikátním prostředí a další doprovodné kulturní, vzdělávací a společenské aktivity přinesou naději a spokojenost těm, kteří v ně mnohdy už ani nedoufali. Proto si TV Prima velmi cení toho, že se jako hlavní mediální partner může na tomto projektu podílet.

Ing. Martin Dvořák, generální ředitel TV Prima 
 
 
copyright 2002